OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca

cenap kullanıcısının resmi

OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca

Yazarı: 
Türü: 
Deneme
Sayfa Sayısı: 
285
Baskı Tarihi: 
1990
ISBN: 
978-975-437-0288-1
Baskı Sayısı: 
3
Basım Yeri: 
İstanbul
Yayın Evi: 
Ötüken

Türk dili üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Bir Türkçülük hareketi olarak başlatılan özleştirme akımı tam bir millî kültür yabancılaşması haline dönüştürülmüştür. Kelimeler -ve tabii onlarla birlikte millî kültür muhtevaları-atılıyor, uydurma kelimelerle gayri millî bir kültür kurulmaya çalışılıyor. Böylece nesiller birbirine ve yeni nesiller millî kültüre yabancılaş¬maya devam ediyor. Şüphesiz ki, Türkçe'yi sevenler, bu yozlaştırma hareketinden dilimizi ve kültürümüzü kurtarmak için savaşıyorlar.
MilB kültürümüzü ve Türk dilinin yapışım savunanların, gelişme ve zenginleşmesi için didinenlerin önde gelenlerinden biri de Ustad Peyami Safa idi. 1940 yılında "Kalemi elime aldığım günden beri Türkçe'nin müdafaası için yazdığım satırları birbirine eklesem, İstanbul - Ankara şimendifer hattından daha uzun olur." diye yazmıştı. 1961 yılına, yani ölünceye kadar da aynı yönde yazmaya devam etti. Bu ciltte, dil hakkında yazdıklarından bir demet sunuyoruz. Gelişmeleri değerlendirmede kolaylık sağlayacağı düşüncesi ile yazılan tarih sırasına göre tanzim ettik.

(Arka kapak)