Yeryüzü yangınla temizlenmeli!

Yeryüzü yangınla temizlenmeli!

- Sizin o Karl Marx hala doğa güçlerinin evrimine inanıyor. Sanki patronlarla konuşursanız, maaşlarınızı artırırlarmış gibi. Yeryüzü yangınla temizlenmeli. Herşeyi kökünden yıkmalı. Bu çürümüş dünyada hiçbirşey kalmazsa, belki herşey o zaman yeniden yeşerebilir.

- Bu kadar uzun boylu değil. İşçi tek başına bir hiçtir. Birleşirse bir güç oluşturur. Biz de Montsou'da bir şube oluşturmalıyız.

Germinal

1848 yılında Fransa’da patlayan devrim, dalga dalga tüm kıtaya yayılarak Avrupa’da çok ciddi bir siyasal/düşünsel hareketliğe yol açtı. Aynı yıl kaleme alınan Komünist Manifesto ise, yayınlandığı yıldan itibaren tüm dünya işçileri tarafından kabul gören bir bildirge oldu ve sadece ezilen proleter sınıfı değil, geniş çapta kitleleri arkasından sürükledi. Bir çok düşünür ve yazar bu düşünce sistemine gönül verip; eserlerinde sınıf savaşımlarından, eşitsizlikten, ezilenlerden bahsettiler. Bunlardan biri olan Fransız yazar Emile Zola, Germinal adını verdiği yapıtında bu hayaletin etkisi altında kalmış Fransız madencilerinin gerçek ve bir o kadar da etkileyici grevini konu almaktadır. Söz konusu eserden uyarlanan film ise aynı çarpıcılıkla karşımıza çıkıyor ve dönemini gerçekçi bir dille sinemaya yansıtıyor.

(Kaynak: http://www.otekisinema.com/2014/05/germinal-1993/)

Yorum yapın