meşrutiyet

Hürriyet

Book Cover

Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi.

Bediüzzaman Said Nursi ( ), s.
17