belirsizlik

Türk Şiiri Belediyesizdir

Author Image
Book Cover

Genç şiirimizde görünen fantezi temayülleri, garabetler, aykırılıklar, belirsizlikler, küstahlık derecesindeki fikir ve hayal cür'etleri taassupsuz, fakat müsamahasız bir tasfiyeye muhtaçtır.

Peyami Safa ( ), s.
96