yüksek ökçeler

Yüksek Ökçeler

Book Cover

Ahşap evler meşe iskeletlerinde bir tehlikenin ilk adım seslerini bu yüksek ökçelerin tıkırtılarında duydular, çeşme de, mescit de, evliya da, yaşlı efendiler de sokağın tümü de öyle.

Bahaeddin Özkişi ( ), s.
15