değişiklik

Devrim Değişiklik Demek

Author Image
Book Cover

Gelişme halindeki devrimci bir harekete katılan kişilerden birçoğunun, bu harekete kendi hayat koşullarında meydana gelmesi muhtemel büyük bir değişikliğin çekiciliğiyle katıldıkları herkesçe bilin

Eric Hoffer ( ), s.
15

Yüksek Ökçeler

Author Image
Book Cover

Ahşap evler meşe iskeletlerinde bir tehlikenin ilk adım seslerini bu yüksek ökçelerin tıkırtılarında duydular, çeşme de, mescit de, evliya da, yaşlı efendiler de sokağın tümü de öyle.

Bahaeddin Özkişi ( ), s.
15