Türkiye, Türkler ve İslam

Türü
Araştırma
Sayfa Sayısı
208
Baskı Tarihi
2016
Yazılış Tarihi
1999
ISBN
178-975-470-732-8
Baskı Sayısı
14
Basım Yeri
İstanbul
Yayın Evi
İletişim

Alanında otorite olarak kabul edilen Ahmet Yaşar Ocak bu kitabında yer alan makaleleriyle, Tanzimat’la başlayarak bütün Cumhuriyet tarihi boyunca, gündelik hayattan siyasete, hukuktan kültüre birçok alanda zaman zaman ateşli tartışmaların, zaman zamansa çatışmaların konusu olan İslâm’ın rolü meselesine ışık tutuyor. Kitap, ‘Türk’, ‘Ortodoks’, ‘Heterodoks’, ‘Halk’ ya da ‘Fundamentalist’ gibi öntanımlarla anılan ve tartışılan İslâmiyet kavramına açıklık getirmeyi amaçlayan 10 makaleden oluşuyor. Türklerin İslâmiyet’e bakışının tarihsel süreçteki değişimini inceleyen Ahmet Yaşar Ocak, Cumhuriyet döneminde İslâmiyet’in aldığı biçimleri ve devletin din politikasını da ayrı ve önemli bir tartışma konusu olarak ele alıyor. “Kemalist Müslümanlık”ı, Aleviliği, heterodoks ya da “sapkın” sıfatıyla anılan değişik İslâmiyet yorumlarını ele alan yazılar ise kitabın önemini ve zenginliğini artırıyor.

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Basitçi komplo teorileri

Neden siyasal arenada MNP MSP RP ve FP gibi bir partinin ortaya çıktığını kimsenin sormadığı gibi, neden başlangıçta meslek okulları olarak açılan bu okulların meslek okulları olmaktan çıktığı soru

9