İhsan Oktay Anar

İhsan Oktay Anar

Tatar asıllı bir ailenin oğlu olan İhsan Oktay Anar; 1960′da İzmir’ de doğdu. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans, master ve doktora eğitimini tamamladı. “Sokrates öncesi felsefede varlık sorunu” başlıklı teziyle yüksek lisans; “Antik Yunan felsefesinde zaman kavramı” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmakta olan Anar, Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Efrasiyab’ın Hikayeleri, Amat ve Suskunlar adlı romanların yazarıdır. Çizimle ilgilendiği ve keman çaldığı bilinmektedir.