Mihail Nuayme

Mihail Nuayme

Mihail Nuayme, 1889'da Lübnan'da, Sinnin dağının eteklerinde yer alan Beskinta köyünde doğdu. Orta halli bir ailenin çocuğuydu. İlkokulu köyünde okudu. Eğitimine Rusya'da devam etti. Buradan 1911 yılında ABD'ye gitti ve 1916'da Washington Üniversitesinden hukuk ve edebiyat diploması aldı. I. Dünya Savaşı'nda ABD ordusuna katıldı. 1932'de Lübnan'a döndü ve 1988'de öldü. Amerika'daki göçmen edebiyatının Halil Cibran'dan sonra gelen en önemli isimlerinden biridir. ABD'deki göçmenlerin edebiyat derneği olan er-Rabıtatu'l-Kalemiyye (Kalem Birliği)'nin kuruluş ve çalışmalarına katıldı. Tiyatro, öykü, eleştiri vb. alanlarda yirmiden fazla eser yazan Nuayme'nin en önemli eserleri: Elek, Yeni Elek, Kısır ve diğer öyküler, Kendini Beğenmişler, Babalar ve Oğullar, Son Gün, Tanrıya Dünüş Azığı, Aşamalar, Ey İnsanoğlu'dur.