Ahlak

Muhammed (asv ) akideleri arı insanların ahlaklı olabileceğini ve ahlaken temiz insanların akideleri taşıyabileceğini düşünmekteydi. O (asv) "ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş " bir peygamberdi. Bu nedenle putlara tapan bir erdemle, ahlaki umdeleri bilmeyen bir tevhidin toplumsal başarılarına inanmıyordu.Nitekim Abdülmuttalip ve Ebu Talip birincilere örnekti, onlarala hısımdı; hanifler de ikinciye örnekti onlarla tanıştı ( Varaka gibi ) nübüvvet akide ile ahlakın kavuşmasına, ve en az bir insanda temsil edilmesine yönelmişti. İlahi irade ahlakın akideye rücu etmesini dilemekteydi. Ahlakın akideyle taşınması vahyin pratiğinin sünnetiydi.

Haluk Burhan (Ahlak Ayaklanması, s. 192)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
gülsüm Modernleşme 155
gülsüm Ahlak 192