Allah'ı Inkâr Etmek Ispat Etmekten Zordur

Allah'ı körü körüne inkâr etmek kolaydır ye çok kârlı görünür: İnsanı hesap vermekten, mesuliyetten, vicdan azabından, ceza korkusundan kurtarır. Fakat Allah'ı metafizik, felsefi ve ilmî delillerle inkâr etmek isbat etmekten daha zordur. Allah fikri öyle bir güneştir ki onsuz her izah karanlıkta kalır. Allahsız filozoflar bile hedefini şaşırmayan karanlık bir tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada, bir kelime ve derece farkından başka bir şey kalmaz. Mahiyet aynıdır.

Milliyet, 22 Eylül 1959

Peyami Safa (OBJEKTİF:8 - 20. Asır Avrupa ve Biz, s. 30)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar