Bizim İmparatorluk

Kamame kilisesinin hristiyan milleter arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz.İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir.Bu cemaater yalnız anahtarı pay edememişlerdir.Anahtar bir hoca da durur.Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz.Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar herşey arapların veya başka devletlerin ...Yalnız jandarma bizim idi; jandarma bile değil , jandarmanın esvabı.

Falih Rıfkı Atay (Zeytindağı, s. 36)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
willy Kudüs 6
cenap Hey Gidi Günler 9
cenap Yalan Tarih 10
cenap Talât Paşa 26
rabiafsar Bizim İmparatorluk 36