Zeytindağı

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Kudüs

Bir Türk Kudüs'ü yoktu. Bir Arap Kudüs'ü var mıydı? Hayır. Ne Katolik, ne Ortodoks, ne de Yahudi Kudüs'ü!

6
Hey Gidi Günler

Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman, düşman delegeleri Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak:

- Ne hacet, dedi, İstanbul'u da size verelim.

9
Yalan Tarih

Hür bir fikir eğitimi görmeyenlerle anlaşmak imkânı var mıdır? Onlar da gerçeğin yüzde yüz yergi ile yüzde yüz övgünün belki de tam ortasında olduğunu bilmez değillerdir.

10
Talât Paşa

Talat Bey'in hayat ve şahsiyetine dair tahlillerde bulunacağımı sananlar, aldanacaklar.

26
Bizim İmparatorluk

Kamame kilisesinin hristiyan milleter arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz.İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir.Bu cemaater yalnız anahtarı pay edememişlerdir.Anah

36
Yüz yıl öncenin ergenekonu: Katiller ordusu

Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. Meşrutiyet gençliği gibi Cumhuriyet gençliğinin de başlıca eksiği budur.

37
Yüz yıl öncenin ergenekonu: Katiller ordusu

Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. Meşrutiyet gençliği gibi Cumhuriyet gençliğinin de başlıca eksiği budur.

37
Osmanlı Emperyalizmi

Suriye,Filistin ve Hicaz'da :
_Türk müsünüz ?
Surusunun bir çok defalar cevabı:
_Estağfurullah ! idi.
Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırmıştık.

39
İttihatçı!

Büyük harpte herhangi bir kimse için:

- İttihatçıdır!

41
En azılı katili, eli titrek bir hâkim mahkûm eder ve bir çingene asar.

İttihat ve Terakki'yi sorumsuz adamlar soysuzlaştırmışlardır. Halbuki devlet kuvvetlerinin yerini, hangi şahsi kuvvet tutabilirdi.

41