Cemil Efendi Hoca'nın Sözleri

full
Hatıratlarda, satır aralarından öğrendiğimiz zulümlerin bir envanteri yapılmalı belki de.. Onlarca sene de geçse üzerinden, hatta yüzlerce sene, faili malum olduğu halde faili meçhul görünen hadiselerin gün yüzüne çıkması, deşifre olması, hiç olmazsa gelecek adına ümit veriyor.
Book Cover

O günlerde hakikaten büyük bir ihtiyaç içinde idim. Babanızın söylediği gibi, derse bakmak için lâmba yakmak lâzımdı, ama gazyağı alacak param yoktu. Tenha yerlerden gazete kâğıdı, karton toplardım.

Konya vak'ası sırasında, babamı, hükumet aleyhtarı diye astıkları gibi, evimizi de yakmışlardı. O zaman Ilgın kazasında oturuyorduk. Hâdiseden sonra Konya'ya göçmek zorunda kalmıştık. Hafız idim. Annem merhum: Oğlum babayın mesleğinde kal, çalış âlim ol, dedi. Fakat burada tanıyanımız yoktu.

Mehmet Ertuğrul Düzdağ ( ), s.
72