Derviş'in Zikri Ve Fikri

Book Cover

Toplumda kalkınma ve sanayileşme isteği olduğu sürece , bu isteğin devleti yeniden kurması mümkündür. Dervish buraya toplumdaki kalkınma umutlarını köreltmek, insanlarımızın ufku üzerine kanser hücreleri saçmak için gönderilmiştir; misyonu budur.

Yalçın Küçük ( ), s.
301