Encümen-i Dâniş

Birkaç günden beri kafamda şu sualler dolaşıyor: "Bu yıl (1951), Encü­men-i Dâniş'in açılışının yüzüncü yıldönümü! Bu müessese devam et­seydi fikir hayatımız acaba nasıl olurdu?" Ve tabiatıyla arkasından ikinci bir sual geliyor: "Niçin devam etmedi?"

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 28)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar