Gece: Hülyalarımızın Büyük ve Ebedî Mimarı!

Gece, gece, hülyalarımızın büyük ve ebedî mimarı! Sen ebediyetin sonsuz yüzü, ölümün munis kardeşisin; onun içindir ki ruhuna sahip her insan, kendisini ancak seninle ve sende tamamlanmış bulur.

Gün Gazetesi, 7 Haziran 1941

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 162)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar