Hakiki Ve Ciddi Materyalistler

Öyle görünüyor.Sen kalbiyle çok mücadele etmiş bir insansın. Senin bütün materyalist emellerin azgın kalbinden korktuğun,ona gem vurmak istediğin içindir. Belki bütün materyalizm,insan kalbinin lirik hamlelerini bastırmak içindir.Yani maskeli bir spiritüalizm anladın mı? Hakiki ve ciddi materyalistler, ki hayvanlardır, materyalist olduklarının farkında değildirler;içinde materyalizme karşı iştiyak duyan insan,ihtiraslarının azgınlığından korkuyor,iradesinin iplerini meçhulün elinden alarak sağlam kazıklara bağlamak,sarih ve muayyen olmak istiyor,ruhun uçurumlarından şuurun düzlüğüne çıkmak ihtiyacını duyuyor,kalbini boğmak sevdasındadır.Böyle zamanlarda,bilhassa böyle zamanlarda bir kadın bütün hesapları altüst edebilir.Dikkat et.Senin bütün hayatın sevgilerine hücum etmekle geçmiştir.Şüphesiz en çok sevdiğin adam babandı.Ona isyanın kendi kalbini boğmak ihtiyacından doğdu.Materyalizm,modern hayat…Bunlar vesilelerdir.Belki yeninin eskiye taarruzu da bizi hatıralara esaretten kurtarmak ve kalbimizin en aziz muhtevalarını boşaltmak içindir.Bu mücadeleye birtakım felsefi mezhep isimleri veriyoruz.İhtirasla akıl arasındaki ezeli mücadele.

Peyami Safa (Biz İnsanlar, s. 286)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar