Hal-I Pür Melalimiz..

Book Cover

Bu komplonun,gerçek amacını ülkeyi bir ekonomik krizden kurtarmak olarak formüle etmek veya görmek son derece yanıltıcıdır; savaşta yenilmiş bir ülke için, yenenlerin tek düşüncesi, bir daha başını kaldırmasını imkansız hale getirecek bütün önlemleri almaktır,bunu tekrarlıyoruz. Burada ise tek amaç, Türkiye’nin, kendi haline ve kendisi için herhangi bir ekonomik politika uygulama imkanını tamamen ortadan kaldıracak kırma ve bozmaları gerçekleştirmektir;devleti bozup, sözde özerk kurullar halinde yeniden örgütlemek ve bütün kritik pozisyonları,bağımsız devleti reddedenlerle donatmak, iki mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.

Yalçın Küçük ( ), s.
298