Herkes kendini romanını yazar

"Herkes kendi romanını yazar. İçinde, benimseyebileceğin bir şeye rastlarsan ne ala!" dedi Günay Rodoplu.

Alev Alatlı (Viva La Muerte!, s. 29)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar