İmam, sırtına cübbe geçirmeyi beceren değil, kılıcını kuşanandır.

İmam, sırtına cübbe geçirmeyi beceren değil, kılıcını kuşanandır.

Zeyd bin Ali

İmam Azam'ın hocalarından olan Zeyd b. ali, Hz. Hüseyin'in torunu ve İmam Muhammed Bakır'ın kardeşidir. Çağının önde gelen fakihlerinden sayılan Zeyd b. Ali bugün de yaşayan İslam mezheplerinden Zeydiyye'nin imamıdır.

Mustafa İslamoğlu (İmamlar ve Sultanlar, s. 109)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar