Kalabalık...

Bu kalabalığın gündüz ışığında bile insanı ürperten bir manzarası vardı. Onlar canlı bir tabiat manzarasından ziyade, kim bilir hangi felaketle oldukları vaziyette donup kalmış mahlûklara benzerlerdi. Fakat asıl korkuncu, muhayyilenin durduğu anlardaki manzaralarıydı. O zaman hayattan boşaltılmış, ebediyyen ona yabancı, onu inkâr eden bir çehre takınırlardı. Sanki "Biz hayatın dışındayız." derlerdi. Hayatın dışında... O, herşeyi besleyen hayat suyu bizden çekilmiştir. Ölüm bile bizim kadar kısır değildir."

Ahmet Hamdi Tanpınar (Huzur, s. 32)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
t.kaya Saz parçası... 14
Mehmet Fatih Özbey Değişmeyecek Olan 21
t.kaya Ölüm mayası 32
t.kaya Boşluğun aynası 32
t.kaya Kalabalık... 32