Yabancılaşma

farklı görüşlerin ortaya çıkışıyla, batı etkisindeki dünyayı hegemonyası altına almış pek çok değer ve ortak kanının sorgulanamaz durumlarının sona erdirilmesi, bir başka trajediyi beraberinde getirdi.giderek artan sayıda insan kişisel değerlerinin yaratıcısı olma konusunda artık tek başına bırakılmış durumda. bunun bedeli, zohar' ın deyimiyle "...kişisel ve kültürel köksüzleşme olarak ödenmekte..."ortak değerlerin yerini, herkesin kendi normlarını ve değerlerini kendi bildiğince yaratma çabalarının alması, birbirimizi anlamamızı ve birbirimize ulaşabilmemizi gitgide zorlaştırıyor.insanlar, birbirlerine kendi senaryoları doğrultusunda roller verip, karşılarındakilerden bu rolleri gerçekleştirmesini bekler oldular.sonuç düş kırıklıkları, kızgınlıklar ve kendimizden kaynaklandığını bir türlü kavrayamadığımız yalnızlık.

Alev Alatlı (Viva La Muerte!, s. 10)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar