ilerleme

İlerleme kaçınılmaz değildir

Book Cover

Şu anda sadece bu öncüllerimden ahlaki ve siyasi sonuçlar çıkarmak istiyorum. İlk sonuç, her türlü biçimiyle Aydınlanma'nın vazettiğinin tersine, ilerlemenin hiç de kaçınılmaz olmadığıdır.

Immanuel Wallerstein ( ), s.
10

İslam Terakkiye Mani midir?

Book Cover

”İslam terakkiye mani midir?" Soru, bu ifadeyle ilk kez 1883’te Fransız düşünür Ernest Renan tarafından Sorbonne’da verilen bir konferansta dile getirilmiştir.

Hilmi Yavuz ( ), s.
134