radikalizm

Özgüvenin Yerine Gurur

Book Cover

Köklü değişime uğramış insanlar sadece kıt bir eylem imkanıyla yüzyüze kalır veya bireysel girişimler yoluyla kendine güven ve öz-saygı edinemez ya da edinmelerine izin verilmezse her şey değişir.

Eric Hoffer ( ), s.
7