sistem

İyi toplum mücadelesi

Book Cover

Üçüncü sonuç da şudur: Evrendeki en karmaşık, dolayısıyla çözümlenmesi en güç sistemler olan insani toplumsal sistemlerde, iyi toplum mücadelesi, sürmekte olan bir mücadeledir.

Immanuel Wallerstein ( ), s.
11

Sistem

Book Cover

"Bu sistem (yani emperyalizm, yani kapitalizm, yani modernizm) insanı aptal yerine koyan bir sistemdir.

Ömer Faruk Dönmez ( ), s.
23