Boş Uzayın Higgs Parçacıklarıyla Doludur

Dikkat! İleri fizik içeriyor :)
Book Cover

Bose yoğunlaşması boş uzayın (vakum) kendi içinde meydana geldiğinde vakumu boşaltmak yerine doldurmak üzere enerji depolar.
...
Higgs parçacıkları Higgs alanının kuantumlarıdır. Higgs alanı öyle bir alandır ki alan sıfır olduğunda değil, sıfırdan farklı bir değere sahip olduğu zaman en düşük enerjidedir. Yani boş uzayın tamamı Higgs parçacıklarıyla doludur. Yani Higgs parçacıkları Bose yoğunlaşmasına uğramıştır. Bu boş uzayın süper iletkenlere benzer özelliği vardır.

Gerard 't Hooft ( ), s.
1