Her Duvar Bir Kapıdır

Yazarı
Türü
Deneme
Sayfa Sayısı
144
Baskı Tarihi
1986
Baskı Sayısı
1
Yayın Evi
İklim

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Yazarin Yeri

Çeşitli alanlarda guruplaşmış yazarları üç ana gurupta toplamak mümkündür: Yürürlükteki mevcut düzenle uzlaşanlar.

13
Yazarin Yeri

Çeşitli alanlarda guruplaşmış yazarları üç ana gurupta toplamak mümkündür: Yürürlükteki mevcut düzenle uzlaşanlar.

13
Yazarin Yeri

Aşağı yukarı bütün toplumlarda, içinde yaşanılan acılı va buhranlı günlerde mutlaka yazardın ya söz edilmiş ya da ettirilmiştir.

13
Yazarin Yeri

Ağır ve ezici yaşam şartları altında inleyen insanların iyice bulanmış zihin alanlarına girmeye çalışan yazarlar, dikine ve enine bölünmüş toplum katmanları içinde çeşitli guruplara ayrılmışlardır.

13
Yazar Olmak

“Yazarın rolü, güç görevlerden ayrılmaz.” Diyor Albert Camus.

19
Yazarın Sorumluluğu

Müslüman yazarın çabası, yazdığı ve yaşadığını aynı anlamın birer birimi kılmak yönündedir.” Diyor İ. Özel.

28
Yazarın Sorumluluğu

Şimdi sorabiliriz: Eğer yazarlar böylesi ortamlarda soysuzluğa karşı erdemi ayakta tutmak için ortaya çıkıyorlarsa, nerededir onların sorumluluk ürünleri?

29
İletişim Araçlari

Öteden beri, birçok medeniyetlerle birlikte gelen ve yüzyıllarca devam eden açlık-yokluk, sefalet, azınlıkların despotça yönetimleri, sömürge toplumların bağımsızlık istekleri, bu isteklere karşı g

33
Düşünmek, Anlamin Kapilarini Açmaktir

Düşüncelerin oluştuğu ve yön bulduğu ana kaynak insanın kendisi olmamakla birlikte, asıl hedef de insanın kendisi olmakla birlikte, asıl hedef de insanın kendisidir.

49
Sakincali Düşünce

Düşünmek, anlamın kapılarını açmak, öncelikle de insanın kendi yapısında olup bitenleri anlamak, kendi dışındaki dünyada meydana gelen oluşumları görebilecek bir yeteneğe kavuşmak, bütün bunları ir

51