inanç

Hayatı değerli kılmak

Book Cover

Şimdiki hayatımızda kişisel ilgilerimiz ve umutlarımız, bu hayatı yaşanmaya değer kılmayacak nitelikteyse, hayatı değerli kılacak şeyi kendi dışımızda aramaya şiddetle ihtiyaç duyarız.

Eric Hoffer ( ), s.
26

Umut Ekmekten Çekicidir

Book Cover

Modern bir toplumda insanlar ancak ardı arkası kesilmez telaşlı bir hayatın meydana getirdiği şaşkınlık içinde yaşadıkları sürece umutsuz yaşamaya dayanabilirler.

Eric Hoffer ( ), s.
25

Aforizmalar

Book Cover

Kutsal bir amaca iman, bir dereceye kadar nefsimize olan inancın kaybolmasından doğan boşluğu doldurmaktadır.

Eric Hoffer ( ), s.
25

Inanmak Inanç Buhranı

Book Cover

-Her insanda yüksek duyguların kökleri bulunabilir; terbiye noksanı demek, bir bakıma,insanın fena ihtiraslarını bastırarak bunların üzerine iyilerinin hakimiyetini tesis etmekten aciz kalması de

Peyami Safa ( ), s.
159