sosyoloji

Tartışmamız lazım

Book Cover

Ben karanlık bir ormanın tam ortasında olduğumuza ve ne yöne gitmemiz gerektiği konusunda yeterli netliğe sahip olmadığımıza inanıyorum.

Immanuel Wallerstein ( ), s.
8

Modern ahlâk

Book Cover

“Ahlâk”, insanın düşünce, duygu ve eylemlerinin “doğru” ve “yanlış” arasındaki ayrımla ilişkili yönü olarak ayrıldıysa, bu, genel olarak modern çağın başarısıydı.

Zygmunt Bauman ( ), s.
13

Postmodern etik yaklaşımının yeniliği

Book Cover

Bence, postmodern etik yaklaşımının yeniliği, her şeyden önce tipik modern ahlâki kaygıların terk edilmesinde değil, ahlâki sorunları ele almanın tipik modern yollarının (yani, politik pratikte ahl

Zygmunt Bauman ( ), s.
12

Ahlâkın gün batımı

Book Cover

Postmodernlik çağının tarihe ahlâkın gün batımı olarak mı, yoksa yeniden doğuşu olarak mı geçeceğin zaman gösterecektir.
 

Zygmunt Bauman ( ), s.
12