Jean Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (tam adı: Jean-Paul Charles Aymard Sartre) (21 Haziran 1905, Paris - 15 Nisan 1980, Paris), ünlü Fransız yazar ve filozoftur. Felsefi içerikli romanlarının yanı sıra, her yönüyle kendine özgü olarak geliştirdiği Varoluşçu felsefesiyle de yer etmiş; bunların yanında Varoluşçu Marksizm şekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle 20. yüzyıl'a damgasını vuran düşünürlerden biri olmuştur. O, her şeyden önce bir anlatıcı, denemeci, romancı, filozof ve eylemci olarak yalnızca Fransız aydınlarının temsilcisi olmakla kalmamış, özgün bir entelektüel tanımlamasının da temsilcisi olmuştur.

Eserleri

Varoluşçuluk
Altona Mahpusları
Diyalektik Aklın Eleştirisi
Edebiyat Nedir?
Sözcükler
Yazınsal Denemeler
Bulantı
İmgelem
Baudelaire
Ego'nun Aşkınlığı
İş işten Geçti
Varlık ve Hiçlik
Duvar
Çark
Akıl Çağı (Özgürlük Yolları 1)
Yaşanmayan Zaman (Özgürlük Yolları 2)
Tükeniş (Özgürlük Yolları 3) (bazıları Ruhun Ölümü bazıları da Yıkılış olarak çevirmiştir)
Toplu Oyunlar
Hepimiz Katiliz (Sömürgecilik Bir Sistemdir)
Tuhaf Savaşın Güncesi
Yöntem Araştırmaları
Aydınlar Üzerine, çeviren
Yahudi Sorunu, çeviren
Estetik Üstüne Denemeler

Yazarın Kayıtlı Eserleri

Kaynak Adı Yayın Evi Basım Yılı Basım Yeri Baskı Adeti
Yaşanmayan Zaman
Bulantı Can yayınevi 0. Baskı
Duvar Can yayınları 0. Baskı