Alafrangalığın Tarihi

Yazarı
Türü
Deneme
Sayfa Sayısı
239
Baskı Tarihi
Mayıs 2010
Yazılış Tarihi
2009
ISBN
978-975-114-100-8
Baskı Sayısı
2
Basım Yeri
İstanbul
Yayın Evi
Timaş
Editörü
Ayşe Tuba Ayman & Sakine Korkmaz

Geleneğin Tasfiyesi ya da Yeniden Üretilmesi

Alafrangalığın Tarihi, alışılmış türden bir tarih kitabı değil. Osmanlı‘dan Cumhuriyet‘e dönüşüm sürecinde ve elbette Cumhuriyet‘ten sonra, alafrangalık, doğrudan doğruya modernleşmenin zihnî arka planını yeniden inşa etme bağlamında bir ‘kavram tarihi‘ olarak ele alınmaktadır. Hilmi Yavuz‘a göre ‘alafrangalık‘ kavramının tarihi; modernleşme, oryantalizm, rasyonalite (ve dolayısıyla, Aydınlanma) kavramlarının alımlanış biçimleri ile üstbelirlenmiş bir tarihtir. Osmanlı-Türk alafrangalığının, bu üç temelkoyucu kavramın karşılıklı ilişkilerinin belirlediği bir problematik olarak okunması gerekir. Bu doğrultuda alafrangalık, oryantalizm olarak alımlanıp temellük edilmiş Batı modernizminin, rasyonel ve Aydınlanmacı bir dönüşüm olduğunu zannetmekten ibaret yanlış bir bilinçlenmedir.

İÇİNDEKİLER

Sunuş 7

Aydınlanmanın Tarihi 9

Aydınlanma Nedir? 11

Aydınlanma, Batı-Dışı Kültür ve Özne 16

Aydınlanma, Edebiyat ve Irkçılık 19

Irkçılık, Ulusçuluk, Kafatasçılık 22

Aydınlanma’nın Bir Sonucudur 29

Rasyonalite Krizler 33

Rasyonalite 35

Rasyonalite, Mantık ve Gündelik Hayat 38

Hakikat, Rasyonelleşme, Farklılaşma 41

Dünyanın Büyüsü 44

Akıl Geleneğinin İflası 47

Rasyonalite ve Din 50

Bürokrasi: Tutucu mu, Devrimci mi?57

Kemalizm ve Pozitivizm 60

Türk Modernleşmesi 63

Modernleşmenin Semiyolojisi 65

Modernlik ve Gelenek 72

Geleneğin İcadı 81

Çağdaşlaşma ve Eurotarih 85

Modernleşme ya da 97

Farklılık ve Modernlik 101

Sivil Toplum 104

Osmanlı-Türk Geleneğinde Sivil Toplum 107

Sivil Toplum ve Şerif Mardin 112

Modernleşme ve Romantizm 116

Modernleşme ve Bilim 119

Modernlik, Bir Aydınlanma Projesi midir? 122

Davut Bey ve Turgut Bey 127

Özel Hayatın Yok Oluşu 132

Küreselleşme, Özerklik ve Yerel Kültür 138

Köylülük Üzerine 147

Köylü Modernleşmesi 149

Köy Romanı 152

Recep İvedik, Muro ve Puntilla Ağa 156

Oryantalizmin Semiyolojisi 159

Oryantalizm ve Hıristiyanlık 161

Oryantalizm ve Antropoloji 164

Nişantaşı’ndaki İspanyol, Ümraniye’deki 168

Kızılderili İnsan-hayvanlar 171

Batılılaşma Değil, Oryantalistleşme 174

Oryantalistleşme 177

ATÜT ve Oryantalizm 182

Filistin Soykırımı ve Neo-Oryantalizm 186

Zaman ve Oryantalizm 193

Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı 197

Avrupa Birliği 205

Avrupa ve Akıl 207

Avrupalı Olmak mı, Birey Olmak mı? 210

Avrupa Birliği bir Medeniyet Projesidir 213

Kimlik ve Hakikat 218

Oryantalizm ve Avrupa Birliği 221

Oksidantalizm Üzerine Notlar 225

Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Üss-i İnkılab’ı, 230

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Yaşam, aklîleştirilemeyenle aklîliğin bir karışımıdır

Edgar Morin’in Amour, Poesie, Sagesse (Aşk, Şiir, Bilgelik) kitabında ‘bilgelik’ bağlamında ‘rasyonalite’ ve ‘rasyonalizasyon’ kavramlarına getirdiği açıklamalar bu konu için önemli.
..

11
Necat(salut) İhtiyacı

Edgar Morin ne diyor? Şunu: “XVIII. yüzyıl (Aydınlanma Çağı, H.Y.) için din, rahiplerin bir icadı, halkı aldatmak için bulunmuş bir hile idi. Bu yüzyıl (XVIII.

13
Hamann'ın Savaş Açtığı Aydınlanma

İnsan aklının yol göstericiliğiyle dünyanın gizeminin bütünüyle çözümlenemeyeceğinin anlaşılması için Avrupa’nın XIX.

13
Aydınlanma ve Totalitarizm

Aydınlanma, totaliter bir tasarıma mı dayanmaktadır? Aydınlanma, totalitarizmin meşrulaştırıcı mekanizmalarını mı üretiyor?

14
Aydınlanma’nın Ürettiği Jakoben Totalitarizm

Özetle Aydınlanma, uysal bir tebaadan oluşan disiplinli bir toplum inşa etme idealiyle sonuçlanır.

15