televizyon

Fotoğraf makinasının bulunuşu

Book Cover

Fotoğraf makinasının bulunuşu bu makinanın bulunuşundan çok önce yapılan resimlere bakışı da değiştirdi. Başlangıçta resimler süslemek üzere yapıldıkları yapının bütünleyici birer parçasıydı.

John Berger ( ), s.
19

Televizyon Ve Gecekondular

Book Cover

Bazı önermelere ihtiyacımız var, bunlardan birincisi, televizyonun gecekondulaşmasıdır.Bu, televizyonun tümüyle gecekondulara karşı bir silah haline gelmesinin sonucudur; amaç gecekonduda yaşayan i

Yalçın Küçük ( ), s.
119