bir

Huzur...

Book Cover

fakat işin garibi, aynı merhalelerden geçmelerine, içlerinde aynı zemberekler çalışmasına rağmen, kendisinde belki onlarla en iyi anlaşacak taraftan habersizdi.

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
129