Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Türü
Diğer
Sayfa Sayısı
219
Baskı Tarihi
1996
Yazılış Tarihi
1996
ISBN
975-355-187-8
Baskı Sayısı
1
Basım Yeri
İstanbul
Yayın Evi
İz
Yazdığı tüm eserlerde "Müslümanca düşünme" kaygısını öne çıkaran Rasim Özdenören'in 1996 baskılı bu eseri, 28 Şubat döneminin baskıları altında dahi gayet mutedil şekilde kaleme alınmış ve "yeni dünya düzeni" persektifinden Müslüman'a İslam'a teslim olmayı öğreten bir eser.

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Demokrasi kime hakkını verir? Demokratik Batı ülkelerinde Müslümanlara Türkiye'de olduğundan daha çok ve teminat altında bulunan haklar "bahşediliyorsa", bu, o ülkelerdeki siyasi iktidarın bu husustaki iradeyi ve tasarruf gücünü k 52
İslam'ın dönüştürülemez oluşu Fakat buna rağmen, İslam'ın demokratik bir düzen öngördüğünü söyleyemiyoruz. Yani İslam'la demokrasinin temas halinde olduğu ileri sürülememektedir. 62
Sosyalist blok ne zaman çöktü? Demek istediğimiz şu: Sosyalist blokun 1990 yılında çökmüş olması, birdenbire ve olaya tekaddüm eden son birkaç yıl içinde vuku bulmuş bir olay olarak izah edilemez. 88
Yeni dünya düzeni ve Türkiye İmdi, yukarıdaki sorumuzu tekrarlayalım.ç ABD, kendi cazibesinde kapitalist yörüngeye oturmuş ülkelerle birlikte bir kutup teşkil ediyorsa, bunun karşı kutbunda kimler yer alıyor? 101
Liberalizmin gelişimi Devletlerarası ilişkilerde tarafların çıkarları veya gerçeğe daha yakın bir ifadeyle güçlü tarafın çıkarları ağırlığını hissettirirken, bizatihi devletlerin örgütlenme biçimi de önem kazanmaktadır. 106
Liberalizmin savunduğu "özgürlük" dine karşı olabilme özgürlüğüdür ... 113
Emperyalizmin akıncısı Liberalizm ... 1938'de Manchester'de bu şehrin ve bölgenin tanınmış iş adamları bir doktrin etrafında birleşmişlerdi. 130
Müslüman Liberalist olur mu? Cemil Meriç de, "fikrî liberalizm"in "biricik temsilcisinin Avrupa değil, Doğu, Hind ve bilhassa İslamiyet" olduğunu söylüyor. 135
Müslüman Liberalist olur mu? - II Böylece Müslümanın niçin Liberalist olamayacağı farklı bir düzlemde bir kez daha anlaşılabilir hale geliyor: Liberalist zihniyetin muhtevasında (eğer zihniyet ezbere tekrarlanan kurallar toplamının if 137
İnsan hakları mı dediniz? I ... 148