Azap Izdırap Intibah

(Neriman) Hep Şinasi'nin vakur ve muztarip yüzünü hatırladı. Büyük bir utançla başı yastığın çukuruna batıyordu. Izdırabın verdiği intibah zamanlarında, kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildi ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.

Peyami Safa (Fatih-Harbiye, s. 21)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
meltem Şark-Garb 1
cenap Zaaf Anları 8
cenap Modernite 18
cenap Azap Izdırap Intibah 21
cenap Camekanlar 30