Azap Izdırap Intibah

(kendi evinde) Bütün gece neşeli geçti. Neriman bu mahallede, bu evin içinde , bu gaz lambası, bu ihtiyar adam, bu dökülmüş sıvalar, bu eğrilmiş korniş, ve çatlamış eski atlas perdeler karşısında, bu yeni silinmiş küflü tahta kokuları arasındainsanın mes'ut olabileceğini görüyordu ve bu evde geçen neş'eli günlerini hatırladı. Şinasi de, koca olarak bu eve gelebilir ve herkesin paylaştığı müşterek bir saadet içinde, Neriman, vicdan azabı duymadan mes'ut olabilirdi. Fakat ne idi, arasıra Neriman'ı yakalayan o kuvvetli arzu ki bunların hepsine karşı nefret, isyan uyandırıyordu.

Peyami Safa (Fatih-Harbiye, s. 43)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
meltem Şark-Garb 1
cenap Zaaf Anları 8
cenap Modernite 18
cenap Azap Izdırap Intibah 21
cenap Camekanlar 30