Dil Tiryakileri

Book Cover

Bütün bu amatör veya profesyonellerin nasıl Maarif Vekili , avukat veya muharrir olduklarını merak etmiyoruz; yayı gıcırdatan ve falsosuz ses çıkarmadan keman çalmanın iptidaî tekniğinden bile haberleri olmadığı halde konser vermeğe kalkanların cüretini nasıl tanzir edebildiklerini de araştırmıyoruz; fakat lisan tedrisinin pek titiz bir geleneğe ve sıkı şartlara bağlı olduğu bir devirde bunlar ortaokul sınıflarını nasıl geçip de diploma alabilmişlerdir?O devrin gazetelerinde bunların şimdiki yazılarını dolduran hataların yalnız bir tanesi bile kıyametler koparmağa kâfiydi. Telaffuzda bir üstün-esre farkının imlâda “ha” harfinin üzerine düşen tek noktanın, gramerde, fazla görülen bir atıfa vavının açtığı sayısız münakaşalara şahit olmuşuzdur.

Meğer –Cenap, Nazif, Ekrem- bütün o dil tiryakileri ne kadar zamanında ölmüşler!