Dile Müdehale

Eğer müdahaleden kasdiniz, kendi iradenizi dilin tabiatına zorla kabul ettirmeye kalkmaksa, hayır, bin kere hayır! Bahçemizdeki çiçeklerin kolay ve iyi büyümelerini sağlayan hayırlı bir müdahale yerine, bunları kökünden söker ve yerine kağıttan yapma uydurma çiçekler dikerseniz, bu suni bahçenin bir yağmurluk ömrü kalır.

Dil bahçesine yapma çiçekler dikmeyelim.

Peyami Safa (OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, s. 117)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Nazır-Bakan 13
Hazarfen Terbiye Hasadı 18
cenap Müessese? 26
cenap Halka Inmek 27
cenap Çocukluk 34