Dionysios Demokles

Book Cover

Dionysios İ.Ö. IV. yüzyılda hüküm sürmiş Siraküza tiranıdır. Yaşlılığında o kadar şüpheci bir inan oluş ki odasını tam bir kaleye dönüştürmüş. Bakın ne yapmış!Yatağını bir hendekle çevirmiş! Hendek o kadar geniş ve o kadar derinmiş ki iner kalkar bir köprü olmadan geçmek mümkün değilmiş. Her gece, yatmadan önce kendisi kaldırıyormuş köprüyü. Rahat bir uyku çekiyormuş.

Bu Dionysios’un, diye devam etti Albert, kendisine sürekli “kral olduğun için ne kadar mutlusun kim bilir!” diyen bir nedimi varmış. Dionysios onu bir günlüğüne kral yapmaya karar vermiş. Nedimin mutluluğa dayanacak hali kalmamış. Gün, başında hükümdar tacıyla kendisinin düzenlediği ve yönettiği bir şölenle sona ermiş. Yemeğin ortasında Dionysios, yukarı bakmasını istemiş ondan. Nedimi gözlerini kaldırmış, başının üstünde kınından çıkarılmış koca bir kılıç görmüş. Kılıç bir tek at kılıyla asılı duruyormuş. Nedim anında tahtı terk etmiş. Adı Demokles’mişmiş.

Denis Guedj ( ), s.
460