Istılahlar

Türk kültürü İslam medeniyetine bağlı kaldığı müddetçe, Latin ve Yunan ıstılahlarını kullandı. Ziya Gökalp Türk kültürünü İslam beynelmileline bağlayanlardan olduğu için Arap ve Acem ıstılahlarını tercih ediyordu. Türk kültürünü Avrupa medeniyet zümresine iltihak ettiren Cumhuriyet inkılabından sonra ıstılahlarımızı yeniden bulmak zarureti ile karşılaştık.

Peyami Safa (OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, s. 35)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Nazır-Bakan 13
Hazarfen Terbiye Hasadı 18
cenap Müessese? 26
cenap Halka Inmek 27
cenap Çocukluk 34