Istılahlar Kurma Bebeklere Benzemez!

Istılahların bir kültür bünyesinden doğan canlı varlıklar olduğunu ve kurma bebekler gibi seri halinde, icatçı ve terkipçi muhayyilemizin fabrikalarından çıkarılamayacağını tekrarlamak istiyorum..

Peyami Safa (OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, s. 37)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Nazır-Bakan 13
Hazarfen Terbiye Hasadı 18
cenap Müessese? 26
cenap Halka Inmek 27
cenap Çocukluk 34