The Last Samurai

Japonlar dinlerini ve milletlerini muhafaza etmek şartıyla batı medeniyetine girdiler.Bu sayede her hususta avrupalılara yetiştiler. Japonlar böyle yapmakla dinlerinden,milli harslarından hiç bir şey kaybettiler mi? Asla! O halde biz niçin tereddüt ediyoruz?

Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları, s. 67)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar