Matematik Istılahlarının Tekamülü (!)

Book Cover

“- Baba! Mekteplerde en çekindiğimiz hocalar, riyaziye hocalarıydı. Onlar da sakalı ele verdiler. Kekâ…”
Çocuğumun bu sözleri üzerine şaşırdım kaldım.Bakınız, bazı ıstılahlar ne tekamül safhaları geçirmiş:
1. Veter-i kaime, 2. Kaim veter, 3.Dikeyin çap, 4. Hipotenüs.
1.Yesarî mustakimler, 2. Sapık doğrular, 3. Aykırı doğrular.
1. İki meçhullü muadele heyeti, 2.Neğbileyli dengiley sistemi, 3. İki bilinmeyenli dengilem sistemi.
1. Zaviye-i münferice, 2. Aput açı, 3.Geniş açı.
1. Mütemmim iki zaviye, 2. Ütey iki açı, 3. Bütünler iki açı.
1. Temamî iki zaviye, 2. Tümey iki açı, 3. Tümler iki açı.