Matematik Istılahlarının Tekamülü (!)

“- Baba! Mekteplerde en çekindiğimiz hocalar, riyaziye hocalarıydı. Onlar da sakalı ele verdiler. Kekâ…”
Çocuğumun bu sözleri üzerine şaşırdım kaldım.Bakınız, bazı ıstılahlar ne tekamül safhaları geçirmiş:
1. Veter-i kaime, 2. Kaim veter, 3.Dikeyin çap, 4. Hipotenüs.
1.Yesarî mustakimler, 2. Sapık doğrular, 3. Aykırı doğrular.
1. İki meçhullü muadele heyeti, 2.Neğbileyli dengiley sistemi, 3. İki bilinmeyenli dengilem sistemi.
1. Zaviye-i münferice, 2. Aput açı, 3.Geniş açı.
1. Mütemmim iki zaviye, 2. Ütey iki açı, 3. Bütünler iki açı.
1. Temamî iki zaviye, 2. Tümey iki açı, 3. Tümler iki açı.

Peyami Safa (OBJEKTİF:1 - Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, s. 41)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Nazır-Bakan 13
Hazarfen Terbiye Hasadı 18
cenap Müessese? 26
cenap Halka Inmek 27
cenap Çocukluk 34