Matematikçiler

Book Cover

XVIII. yüzyılın sonunda, tek bir ülkede, tarihte eşi görülmemiş bir biçimde çok sayıda matematikçi toplandı. Fransız devrimi sırasında Lagrange, Carnot, Monge, Vandermonde, Laplace, Legendre, Lacroix, Fourier ve de Condorcet ve Delambre Paris’te çalışıyorlardı. Daha sonraki yüzyıla geçildiğinde de Cauchy, Poncolet, Sophie Germin, Poisson, Chasles devralmışlardı nöbeti.

Denis Guedj ( ), s.
330