Matematikçiler

Book Cover

Bu yeni matematik biliminin doğmasına katkıda bulunanların listesi XVII. Yüzyıl matematikçilerinin yer aldığı bir rehber’di. İki İtalyan, Bonaventura Cavalieri ve Evangelista Toricelli; Fransızlar, Fermat, tabii ki ve Roverbal, Pascal, Descartes, L’Hospital (Marquis de); bir Hollandalı, Christian Huygens; iki İsviçreli, Bernouilli’ler, Jacques – integral sözcüğünü bulan – ve kardeşi Jean; bir yığın İngiliz, Isaac Barrow, Christopher Wren, John Wallis, James Gregory, Brook Taylor, Colin Mac Laurin. Ve matematiğim en güzel anıtı kabul edilen bu mimarinin başyapıtları, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz (N ve L).

Denis Guedj ( ), s.
371