Yazar - Muharrir

Book Cover

Zamanla “yazar” ve “muharrir” arasında, şimdiden sezmeğe başladığımız farklar teessüs edebilir. Nitekim “yazar” ve “yazıcı” aynı kökten geldikleri halde manaları başkadır. Yarın “muharrir” kelimesinin de yalnız telif eser ve makale yazanlara münhasır bir mana alması mümkündür. Mütercimler yazardırlar, fakat muharrir sayılmayabilirler.