Hürriyet

Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi. Vaktâ ki i'tidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishâneyi mekteb yaptı.
Bediüzzaman Said Nursi - Divanı-ı Harb-i Örfi - Sayfa 17