Hürriyet

Book Cover

Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdat tımarhaneyi bana mektep eyledi. Vaktâ ki i'tidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishâneyi mekteb yaptı.

Bediüzzaman Said Nursi ( ), s.
17