yanlış

Doğru Sadece Bizde Mi?

Book Cover

Yanlışın çok sayıda olduğunu, çeşitli ve birbirinden farklı yanlışlar olduğunu buna mukabil, tek doğru olduğunu, birden fazla doğru olmadığını söylerseniz insanlar rahatlar.

İsmet Özel ( ), s.
67