Özür Dilenmez

Book Cover

-“Özür dilerim” tabiri doğru mudur?
-Yanlıştır. “Özür” veya “mazeret” dilenmez, beyan edilir veya özrün ve mazeretin kabulü dilenir. Fakat bu da yerleşmiş ve klişeleşmiş hatalardandır.
-“Kişi” kelimesini “şahıs” yerine kullanmak doğru mudur?
-Doğru değildir. “Kişi” kendisine benlik izafe edilmeyen, “gayri şahsi” ferttir.